Лікування тричі негативного раку молочної залози

Лікар Ірина Стефанські

Завідувачка онкологічного відділення у клініці Іхілов.

лікування потрійно-негативного раку молочної залози

Потрійний негативний рак молочної залози не має рецепторів естрогену чи прогестерону, а також не виробляє занадто багато білка HER2. Оскільки ракові клітини не містять цих білків, можливості лікування потрійно-негативного раку молочної залози обмежені. Гормональна терапія і препарати, спрямовані на HER2, не допомагають, тому хіміотерапія є основним системним методом лікування. І, хоча потрійний негативний рак молочної залози, як правило, добре реагує на початкову хіміотерапію, він має тенденцію до рецидивів частіше, ніж інші види раку молочної залози.

I-III стадії потрійно-негативного раку молочної залози

Якщо пухлина на ранній стадії достатньо мала для хірургічного втручання, то може бути проведена операція зі збереженням молочної залози або масектомія з перевіркою лімфатичних вузлів. У деяких випадках може слідувати променева терапія після хірургічного втручання.

Оскільки гормональна терапія і препарати HER2 не є вибором для жінок з потрійно-негативним раком молочної залози, хіміотерапія є основним системним методом. Його можна проводити перед операцією (неоад’ювантна хіміотерапія), щоб зменшити велику пухлину. Якщо після неоад’ювантної хіміотерапії виявлений залишковий рак, ізраїльський лікар може порадити вам приймати пероральний хіміопрепарат під назвою Капецитабін протягом 18-24 тижнів. Також вам можуть призначити хіміотерапію після операції (ад’ювантну хіміотерапію), щоб зменшити ймовірність повернення раку.

Піти на лікування раку в Ізраїлі

IV етап потрійного негативного раку молочної залози

Часто хіміотерапія використовується в першу чергу, коли рак розповсюджується в інші частини тіла (етап IV). Найбільш поширеними хіміопрепаратами є:

  • антрациклін
  • гемцитабін,
  • капецитабін,
  • таксан,
  • ерібулін і інші.

Для жінок із потрійно-негативним раком молочної залози, у яких є мутація BRCA і чий рак більше не реагує на звичайні хіміопрепарати для раку молочної залози, можуть бути розглянуті інші хіміопрепарати, такі як платинові препарати (наприклад, цисплатин або карбоплатин) або цільові інгібітори PARP, такі як олапаріб (Лінпарза) і талазопаріб (Тальценна).

Рак, який виробляє білок PD-L1 і метастазував в іншу частину тіла після спроби щонайменше двох інших методів лікування, може бути лікуваний імунотерапевтичним препаратом атезолізумаб разом з абраксаном (паклітаксел, зв’язаний з альбуміном) або пембролізумабом з хіміотерапією. Білок PD-L1 міститься приблизно в 20% пухлин з потрійним негативним раком грудей.

Для раку, який метастазував в іншу частину тіла після того, як було опробовано принаймні 2 інших методи лікування, можуть бути розглянуті кон’югати антитіла як варіант лікування.

лікування потрійно-негативного раку молочної залози в Ізраїлі

Рецидивуючий потрійний негативний рак молочної залози

Для жінок із потрійно-негативним раком молочної залози, який рецидивує локально і не може бути видалений хірургічним шляхом і виробляє білок PD-L1, імунотерапія препаратом пембролізумаб разом з хіміотерапією є варіантом.

Незалежно від стадії раку, участь в ізраїльських клінічних випробуваннях нових методів лікування також є хорошим варіантом, оскільки цей вид раку зустрічається рідко, має низький відсоток виживаності порівняно з іншими типами раку молочної залози, і також через те, що ці дослідження часто дають пацієнтам доступ до ліків, недоступних для стандартного лікування.

Лікування тричі негативного раку молочної залози
Лікування тричі негативного раку молочної залози

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЛІКУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Німеччина
Ізраїль
Туреччина
Тривалість обстеження / етапу діагностики
7-14 днів
3-4 дня
6-9 днів
% успішного лікування / ремісії
87%
87%
59%
% помилкового діагнозу
2%
3%
27%
Кількість нових методів лікування (на рік)
52
44
3
Кількість доповідей на міжнародних конгресах
143
112
6
Середня вартість лікування
11 000
7 000
5 000
Середня вартість діагностики
3 600
2 800
2 100
Безвізовий режим

Сравнительная таблица лечения за границей

Германия
Израиль
Турция
Продолжиьельность обследования / этапа диагностики
7-14 дней
3-4 дня
6-9 дней
% успешного лечение / ремиссии
87%
87%
59%
% ошибочного диагноза
2%
3%
27%
Количество новых методов лечения (в год)
52
44
3
Количество докладов на международных конгресах
143
112
6
Средняя стоимость лечения
11 000 $
7 000 $
5 000 $
Средняя стоимость диагностики
3 600 $
2 800 $
2 100 $
Безвизовый режим