Пухлинні маркери молочної залози

Протягом останніх років однією з головних умов вибору правильної тактики лікування раку молочної залози є визначення основних морфологічних і генетичних характеристик новоутворення. Ключовими діагностичними індикаторами в даному випадку служать т.зв. пухлинні маркери або онкомаркери. Це речовини, як правило, білкової природи, що є структурною складовою пухлини або виробляються нею. Для злоякісних новоутворень молочної залози такими онкомаркерів є рівні експресії:

 • естрогенових і прогестеронових рецепторів;
 • білка HER2 / neu;
 • фактора проліферації Ki-67;
 • ракових антигенів CA 15-3, СА 27-29, CEA.

Необхідно розуміти, що поняття «рак грудей» об’єднує широкий діапазон патологічних станів. Може йтися як про практично доброякісні пухлини, так і про вкрай агресивні. Відповідно, до кожної ситуації потрібен свій терапевтичний підхід. Онкомаркери є дієвим діагностичним інструментом, що дозволяє лікарю прорахувати клінічну ситуацію на кілька ходів уперед і знайти оптимальний вихід.

Естрогенові й прогестеронові рецептори

Рецептори – це білки знаходяться всередині клітин або на їх поверхні, здатні взаємодіяти з певними речовинами, в т.ч. – з гормонами, що циркулюють у крові. Нормальні клітини тканини молочної залози містять рецептори до жіночих статевих гормонів – естрогену і прогестерону. Ці ж рецептори можуть бути присутніми і в деяких пухлинних клітинах. В цьому випадку естроген і прогестерон сприятимуть зростанню такої пухлини.

Важливим етапом діагностики раку молочної залози в Ізраїлі є біопсічне дослідження фрагменту пухлини на наявність естрогенових і/або прогестеронових рецепторів. Ракові клітини можуть мати рецептори до естрогену, прогестерону, до обох гормонів або не мати таких рецепторів.

Усі інвазивні варіанти раку повинні досліджуватися на наявність рецепторів до естрогену і прогестерону. У двох з трьох випадків раку пухлинні клітини мають рецептори як мінімум до одного з цих гормонів (в літньому віці це співвідношення вище, ніж в молодому). Дуктальная карцинома in sutu також повинна досліджуватися на естрогенові рецептори.

Чому потрібно лікувати рак молочної залози в Ізраїлі

Білок HER2 / neu

Близько 20% інвазивних злоякісних новоутворень молочної залози мають підвищену експресію білка HER2 / neu. Цей ген відповідає за виробництво фактору росту пухлинних клітин. Всі вперше діагностовані пухлини повинні досліджуватися на наявність гену HER2  neu. HER2/neu-позитивні новоутворення вирізняються особливою агресивністю в порівнянні з іншими, проте їх простіше лікувати, тому сучасна онкологія має таргетні препарати, що акцентовано впливають на білок HER2/neu: Герцептин (трастузумаб), Тайкерб (лапатініб). Дуктальная карцинома in sutu на HER2/neu-позитивність не досліджується.

 • імуногістохімія. Метод грунтується на взаємодії мічених антитіл з антигенами пухлинних клітин і виявленні результатів цієї взаємодії на світлооптичному рівні;
 • флуоресцентна гібридизація in situ. Цей метод задіює флуоресцентні фрагменти ДНК, які з’єднуються з копіями HER2/neu-гену. Після цього комплекси, що утворилися, підраховуються за допомогою флуоресцентного мікроскопа.

Другий метод вважається більш достовірним, проте він дорожчий і потребує більше часу для проведення.

Фактор проліферації Ki-67

Проліферативний фактор Ki-67 визначає потенціал зростання злоякісного новоутворення (іншими словами, чим вищий індекс Ki-67, тим швидше ростуть ракові клітини). Але не тільки цим важливий тест на Ki-67: він дозволяє також дізнатися реакцію пухлини на хіміотерапію. Чим швидше ростуть ракові клітини, тим вищою буде їх чутливість до хіміопрепаратів. Ki-67 дозволяє також диференціювати пухлину за ступенем гістологічної злоякісності на три категорії (G1, G2, G3). Низькодиференційована пухлина являє собою найгірший варіант, тому що клітини, що її утворюють, дуже швидко малігнізуються, тобто переходять із доброякісного в злоякісний стан. Індекс Ki-67 показує відсоток клітин, що знаходяться в фазі S, тобто фазі клітинного синтезу, коли клітини починають інтенсивно копіювати власну ДНК і ділитися з утворенням нової клітини. Високий індекс Ki-67 означає, що пухлина швидко збільшується в розмірах і набуває агресивного характеру.

Уточнити ціну в спеціаліста

Ракові антигени CA 15-3, СА 27-29, CEA

Піддані мутації ракові клітини відтворюють білок, що сприймається організмом як антиген (cancer antigen, CA) тобто чужорідний елемент. Ці пухлинні антигени потрапляють у кровоносне і лімфатичне русло і з током крові і лімфи вільно циркулюють в організмі. Для раку молочної залози такими онкомаркерами є ракові антигени CA 15-3, CA 27-29 і CEA.

CA 15-3 не є специфічним антигеном для раку молочної залози: його вміст підвищується також і при раку печінки, яєчників, шийки матки, легких, товстої кишки. Проте, завдяки цьому онкомаркеру можна диференціювати злоякісні новоутворення від доброякісних, відстежити характер розвитку вже виявленої пухлини, оцінити ефективність терапевтичних заходів і діагностувати метастази.

CA 27-29 – специфічний антиген раку грудей. Але і його чутливість, на думку ряду онкологів Іхілов, недостатньо висока, якщо покладатися виключно на нього, тому що рівень CA 27-29 підвищений також у першому триместрі вагітності та при доброякісних пухлинах грудей, печінки, нирок. Найкращих результатів вдається домогтися при комплексному аналізі крові на кілька онкомаркерів, включаючи, крім перерахованих вище, також і CEA (карциноембріональний антиген).

Аналіз крові на онкомаркер молочної залози

Імунохімічне дослідження крові на онкомаркери – одна з обов’язкових процедур, що проводяться після початкової стадії лікування раку молочної залози. Стандартний тест в МЦ Іхілов, як правило, включає аналіз сироватки крові на наявність CA 15-3, CA 27-29 і CEA. Слід зазначити, що даний тест не є на 100% достовірним і може давати помилково позитивні результати (про це буде сказано нижче). У зв’язку з цим він може розцінюватися лише як доповнення до інших діагностичних заходів, що включає мамографію, ультразвукове дослідження, ПЕТ-КТ, МРТ.

Точний діагноз і правильний вибір тактики лікування можливий тільки на підставі комплексних даних інструментальних досліджень і розшифровки лабораторного аналізу крові на онкомаркери:

 1. Якщо рівень онкомаркерів на рак молочної залози лише злегка перевищує норму і залишається стабільним, то можна судити про відсутність рецидивування пухлини.
 2. Якщо протягом тривалого часу (від 3 до 9 місяців) спостерігається поступальне підвищення концентрації онкомаркерів в сироватці крові, це може свідчити про рекурентний рак і про необхідність проведення більш глибокої діагностики.

Чому аналіз на онкомаркери не завжди показовий

Питання про значущість онкомаркерів в діагностиці та лікуванні раку молочної залози досі залишається дискусійним. До теперішнього часу немає об’єктивних свідчень того, що регулярний контроль за рівнем онкомаркерів у крові після видалення пухлини веде до кращого результату, ніж моніторинг клінічної картини й відстеження онкологічної симптоматики.

Американське товариство клінічної онкології вважає недоцільним рутинні тести на вміст онкомаркерів в сироватці крові. При цьому в Ізраїлі ці дослідження проводяться, більш того – у багатьох випадках вони допомагають виявити рекурентний рак ще на ранніх етапах його розвитку, що дозволяє своєчасно розпочати лікування і робить більш сприятливим прогноз при раку грудей. Однак, немає ніяких даних, що така діагностична тактика позитивно позначається на виживанні пацієнтів. Тут доречно навести результати дослідження відділення онкології Іхілов. З 2002 по 2011 рр. ми вивчали дані про жінок з метастатичним раком грудей. З’ясувалося, що 40% таких пацієнток регулярно здавали аналізи на онкомаркери (CEA, CA 15-3, CA 27.29), що не допомогло уникнути переходу захворювання в 4 стадію.

Дізнатися чи правильно призначено лікування

Онкомаркери в прогнозуванні ризику рецидиву дуктальної карциноми

Одним із найбільш актуальних питань для жінок з дуктальною (протоковою) карциномою, які перенесли лампектомію, є ймовірність рецидиву пухлини. Ризик рецидиву, за умови успішно проведеної операції, визначається декількома факторами:

 • ступенем злоякісності пухлини і її розміром
 • віком пацієнтки
 • наявними онкомаркерами

Чим вищим є ступінь злоякісності і більшим розмір вихідного новоутворення, тим імовірніша рекуренція раку. Велике значення має дослідження ракових клітин на наявність тих чи інших онкомаркерів. Якщо пухлина естроген- або прогестерон-позитивна, то в якості ад’ювантної (післяопераційної) терапії використовуються антігормональні препарати. Одним із наукових проривів в онкології були представлені в 2011 році на Міжнародному симпозіумі в Сан-Антоніо результати практичного застосування генетичного тесту Oncotype DX, що дозволяє передбачити поведінку пухлини, її чутливість до лікування, в т.ч. до променевої та хіміотерапії. При цьому було встановлено, що третина жінок з дуктальною карциномою, які перенесли лампектомію, не потребують ад’ювантної терапії.

Вартість лікування раку молочної залози

Терміни проходження лікування в Іхілов раку молочної залози в амбулаторному режимі – 3-4 робочих дні.

Ціни лікування раку, встановлені міністерством охорони здоров’я Ізраїлю в онкологічному центрі Іхілов:

процедури лікування раку грудейвартість
Біопсія молочної залози1761$
Огляд провідного онколога онкоцентру512$
Мамографія246$
ПЕТ-КТ1488$
УЗД молочних залоз408$
Курс хіміотерапії1270$
Сегментарна мастектомія5308$
Секторальна мастектомія13211$
Двостороння мастектомія10231$
Мастектомія одностороння7750$
Променева терапія17007$
Отзыв о лечении рака молочной железы в Израиле

В сентябре 2015 года я почувствовала комок в левой груди. Я не паникер, но я знала, что это может значить. У меня была назначена встреча через месяц с моим акушером-гинекологом, поэтому сначала я подумала, что подожду и поговорю об этом со своим врачом.

У меня была маммография всего шесть месяцев назад. Но после изучения информации в интернете, я поняла, что для безопасности нужно встретиться с врачом раньше.

Читать далее…
Отзыв о лечении рака поджелудочной железы в Израиле

За пять лет до того, как мне поставили диагноз, я тренировалась четыре раза в неделю и была в отличной форме. Друзья заметили, что я сильно похудела, но я просто думала, что это связано с моим активным образом жизни. В это время у меня постоянно были проблемы с желудком. Мои врачи рекомендовали безрецептурные препараты.

В течение месяца у меня также была постоянная диарея. Мои врачи не нашли ничего плохого.

Читать далее…
Отзыв о лечении рака шейки матки в Израиле

В начале 2016 года я воспользовалась советом врача и сделала колоноскопию. Я никогда этого не делала до этого. Мой доктор показал мужу, и мне изображение толстой кишки. На изображении были видны два полипа. Врач указал на первое место на моей толстой кишке, заверив нас, что беспокоиться не о чем. Затем он указал на другое место и сказал нам, что, по его мнению, есть подозрение на рак. Во время процедуры он сделал биопсию, и ткань была проанализирована.

Читать далее…
Отзыв о лечении рака простаты в Израиле

В 2011 году у меня начался кислотный рефлюкс. Это было неудобно и тревожно, поэтому я пошел к нашему семейному врачу для обследования. Во время визита он спросил меня, когда я в последний раз проверял свой антиген пса, рутинный тест, который многие мужчины делают, чтобы проверить возможные признаки рака простаты. Прошло около трех лет с тех пор, как я делал этот тест, поэтому он добавил его к моему визиту в тот день.

Читать далее…
Отзыв о лечении рака мозга в Израиле

Моя история начинается с онемения. Однажды в 2012 году три пальца на моей левой руке внезапно потеряли чувствительность. Я сразу же записался на прием к врачу. К тому времени, когда врач меня смог принять, уже все прошло, но жена убедила меня все-таки пойти на консультацию. У меня был рентген, чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки повреждения позвоночника, возможно, от вождения грузовика. Когда на пленке появились какие-то...

Читать далее…
Отзыв о лечении рака яичников в Израиле

Зимой 2010 года, когда мне было 30 лет, я почувствовала внезапную боль в правом боку. Боль была резкой и началась без предупреждения. Я сразу же отправилась в ближайшую больницу.

Врач получил результаты моего анализа крови, и он увидел, что мой уровень лейкоцитов был чрезвычайно повышен. Врач и другие, кто видел эти результаты, были встревожены и попросили гинеколога по вызову приехать ко мне сразу же.

Читать далее…
Отзыв о лечении рака легких в Израиле

Около трех лет я боролся с прерывистым кашлем. Он появлялся зимой и исчезал к весне, а потом я забывал о нем. Но осенью 2014 года это произошло раньше. В октябре моя жена позвонила местному пульмонологу. Первая встреча нам назначили через три месяца.

... В онкоцентре Ихилов мы встретились с торакальным хирургом. Решили полностью удалить узелок.

Читать далее…

Перший крок до одужання ви можете зробити посто зараз. Для цього заповніть заявку – і протягом 2 годиніз вами зв’яжеться один из наших лікарів.

Або зателефонуйте за номерому:+972-3-376-03-58 в Ізраїлі і +38-044-379-4818 в Україні.

Ірина Стефанськи
Latest posts by Ірина Стефанськи (see all)
  Пухлинні маркери молочної залози
  Пухлинні маркери молочної залози

  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЛІКУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

  Німеччина
  Ізраїль
  Туреччина
  Тривалість обстеження / етапу діагностики
  7-14 днів
  3-4 дня
  6-9 днів
  % успішного лікування / ремісії
  87%
  87%
  59%
  % помилкового діагнозу
  2%
  3%
  27%
  Кількість нових методів лікування (на рік)
  52
  44
  3
  Кількість доповідей на міжнародних конгресах
  143
  112
  6
  Середня вартість лікування
  11 000
  7 000
  5 000
  Середня вартість діагностики
  3 600
  2 800
  2 100
  Безвізовий режим

  Сравнительная таблица лечения за границей

  Германия
  Израиль
  Турция
  Продолжиьельность обследования / этапа диагностики
  7-14 дней
  3-4 дня
  6-9 дней
  % успешного лечение / ремиссии
  87%
  87%
  59%
  % ошибочного диагноза
  2%
  3%
  27%
  Количество новых методов лечения (в год)
  52
  44
  3
  Количество докладов на международных конгресах
  143
  112
  6
  Средняя стоимость лечения
  11 000
  7 000
  5 000
  Средняя стоимость диагностики
  3 600
  2 800
  2 100
  Безвизовый режим